Ερευνητικό έργο

 • Θεσμοθετημένο ερευνητικό εργαστήριο ERP

 • Το τμήμα είναι μέλος της παγκόσμιας ακαδημαϊκής κοινότητας SAP University Alliance
Πρόσφατες δημοσιεύσεις

 • Kyrmizoglou P. (2016) "Evaluating the Financial Perspectives of the Greek Hotels", HOTEL Link, Vol. 17, No 27-28, XIV.

 • Kyrmizoglou P. (2016) "Investigating the Reasons of Greece's Underperforming in Forfaiting" Central European Review of Economics & Finance, Vol.11, No.1 (2016)

 • Stefanou J. Constantinos and Skouras Anastasios (2015), “E-Government: Applications in the Labor and Social Security Regulatory Area”, Transforming Government: People, Process and Policy (forthcoming)

 • Manthou Vicky, Stefanou J. Constantinos and Tigka Kalliopi (2015) The Evaluation of Business Performance in ERP Environments, IGI Global (forthcoming)

 • Manthou Vicky, Bialas Christos, and Stefanou J. Constantinos (2015), Benefits and barriers of e-Sourcing and e-Purchasing in the Healthcare Sector: A Case Study, IGI Global (forthcoming) /p>

 • Bialas Christos, Manthou Vicky, and Stefanou J. Constantinos, (2014), Supply Chain Management in the Healthcare Sector: A Research Agenda, In Proceedings: European, Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems 2014 (EMCIS 2014) October 27th – 28th, Doha, Qatar

 • Boskou G., Spathis C. (2014). Internal Audit Assessment : A State of the Art, 1st International Conference Hellenic Open Business Administration ,8th-9th March 2014,(Proceedings in press)

 • Chatzipetrou E. and O. Moschidis, “A Survey of Cost of Quality Models”, 11th International Conference on Enterprise Systems, Accounting and Logistics 2014 (11th ICESAL 2014), 30/6-3/7/2014, Heraklion, Greece.

 • Kyrmizoglou P- Kletsova Y. (2014) , The World Experience of Increase of Financial Literacy , Archives of Economic History , Vol XXVI No 1.

 • Kyrmizoglou P, The Role of Tourism in the Current Crisis of the Greek Economy , Proceedings of the International Conference "Management 2014", High Tatras , Slovakia .

 • Stefanou J. Constantinos, Manthou Vicky, and Tigka Kalliopi (2014), The ERP Systems Impact on Business Performance, In Proceedings: European, Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems 2014 (EMCIS 2014) October 27th – 28th, Doha, Qatar

 • Andreopoulou Z., Tsekouropoulos G., Theodoridis A., Samathrakis V., Batzios C. (2014). “Consulting for sustainable development, information technology adoption, marketing and entrepreneurship issues in livestock farms”. Procedia - Finance and Economics, 00 (2014) 000–000 [Available online at www.sciencedirect.com], (Under publication).

 • Vassiliadis S., Vassiliadis A., 2014. The Greek Family Businesses and the Succession Problem. Procedia Economics and Finance, 9C, pp 238-243

 • Kyrmizoglou P. (2013): “Investment Incentives: The case of Northern Greece” Central European Review of Economics & Finance, Vol.3, No.1

 • Stefanou J. Constantinos (2013), Adoption of Free/Open Source ERP Software by SMEs, In: Information Systems for Small and Medium-sized Enterprises, Springer-Verlag Berlin Heidelberg

 • Stefanou J. Constantinos (2013), E-Enterprise: Organisational Issues of CRM, SRM, and ERP Systems Integration, In: E-Logistics and E-Supply Chain Management: Applications for Evolving Business, IGI Global

 • Chatzipetrou Evrikleia and Odysseas Moschidis, «A Survey of Quality Costs in Supermarkets using Correspondence Analysis», 7Ο Panhellenic Data Analysis Conference with International Participation, 12-14/9/2013, Kavala, Greece.