Το πιστοποιητικό που απονέμεται

Αίτηση εγγραφής

Κατεβάστε την Αίτηση Εγγραφής από εδώ.
Αποστείλετε την συμπληρωμένη αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

chara@acc.teithe.gr


Προαιρετικά, στο ιδιο μήνυμα μαζί με την αίτησή σας, παρακαλούμε γράψτε και για το πως μάθατε για το πρόγραμμα δια βίου εκπαίδευσης, «Συστήματα Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) και Εφαρμογές με το Σύστημα SAP».