Το πιστοποιητικό που απονέμεται

Αίτηση εγγραφής

Κατεβάστε την Αίτηση Εγγραφής από εδώ.

Εφόσον επιθυμείτε να συμμετάσχετε, θα πρέπει να μας αποστείλετε συμπληρωμένη την παραπάνω αίτηση (δήλωση ατομικών στοιχείων) που απαιτείται από την Επιτροπή Ερευνών του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

cbialas@ihu.gr

Οδηγίες συμπλήρωσης:
1) Μόνο το πρώτο μέρος είναι σχετικό, την ενότητα για τα ασφαλιστικά ταμεία και για λογαριασμό τραπέζης αγνοήστε την.
2) ΑΜΚΑ δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε.
3) Αν έχετε σκάνερ μπορείτε να την υπογράψετε και να τη στείλετε σκαναρισμένη , αν όχι μπορείτε να τη στείλετε ανυπόγραφη σε μορφή word.
4) Προαιρετικά, στο email σας παρακαλούμε αναφέρατε πώς μάθατε για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.