Το πιστοποιητικό που απονέμεται

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθυνθείτε
στον κ. Χρήστο Μπιάλα (email: cbialas@ihu.gr)
ή στον κ. Χαράλαμπο Χαραλαμπίδη (τηλ. 2310 013204, email: chara@acc.teithe.gr)

Προαιρετικά, αν επικοινωνήσετε μαζί μας με e-mail, παρακαλούμε γράψτε και για το πως μάθατε για το πρόγραμμα δια βίου εκπαίδευσης, «Συστήματα Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) και Εφαρμογές με το Σύστημα SAP».