Το πιστοποιητικό που απονέμεται

Συχνές ερωτήσεις

 • Ποιό είναι το περιεχόμενο του προγράμματος;
  Το πρόγραμμα καλύπτει τις εξής θεματικές ενότητες:
  ⚬ Επιχειρησιακές Διαδικασίες - Business Processes
  ⚬Οργανωτικές Δομές - Organizational Structures
  ⚬Πλοήγηση SAP - SAP Easy Access Menu Navigation
  ⚬SAP SD (Διαχείριση Πωλήσεων και Διανομών - Sales & Distribution)
  ⚬SAP MM (Διαχείριση Υλικών, Προμηθειών, Αποθεμάτων - Materials Management)
  ⚬SAP PP (Διαχείριση Παραγωγής - Production Planning)
  ⚬SAP FI (Λογιστική - Accounting / Financials)
  ⚬SAP CO (Κοστολόγηση - Controlling)
  ⚬Παραμετροποίηση (Customizing)
  ⚬Μελέτες Περιπτώσεων (Case Studies)

 • Τι είναι τα Συστήματα Επιχειρησιακών Πόρων (ERP Systems);
  Είναι οι ολοκληρωμένες εφαρμογές λογισμικού που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για να υποστηρίζουν τις επιχειρησιακές τους διαδικασίες

 • Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα;
  Στους φοιτητές και πτυχιούχους ανωτάτων σχολών (κάθε κατεύθυνσης) που θέλουν να αποκτήσουν ένα σημαντικότατο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το οποίο τυγχάνει ευρύτατης εκτίμησης τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να προσφέρει την δυσεύρετη και ιδιαίτερα περιζήτητη εξοικείωση και εμπειρία στην χρήση του κορυφαίου διεθνώς λογισμικού επιχειρήσεων SAP.

 • Γιατί επελέγη το ERP σύστημα της SAP;
  Διότι η SAP είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στον χώρο του λογισμικού για επιχειρήσεις. Πάνω από 150.000 επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το λογισμικό αυτό για να εκτελέσουν τις επιχειρησιακές τους διαδικασίες (π.χ. διαχείριση πωλήσεων, μάρκετινγκ, χρηματοοικονομικών, λογιστικής, κοστολόγησης, προμηθειών, αποθεμάτων, παραγωγής, εφοδιαστικής, ανθρωπίνου δυναμικού κτλ.). Μερίδια αγοράς επιχειρησιακού λογισμικού και πελατολόγιο SAP

 • Τι είναι οι "SAP University Alliances";
  Οι "SAP University Alliances" δικτυώνουν Πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο παρέχοντας εκπαιδευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με τη χρήση του επιχειρησιακού λογισμικού SAP ERP. Το ΑΤΕΙ Θες/νίκης ως μέλος των SAP University Alliances έχει μέσα από το ERP Lab πρόσβαση στην εγκατάσταση SAP του Πανεπιστημίου του Μονάχου.

 • Τι παρέχει το πρόγραμμα;
  Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος,
  χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης με 5 ECTS του ΚΕΔΙΒΙΜ. Παρέχεται επίσης υποστηρικτικό υλικό (Διδακτικές σημειώσεις και σύγγραμμα)

 • Γιατί το πρόγραμμα αυτό είναι μοναδικό για τα δεδομένα της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης;
  Ο καινοτόμος χαρακτήρας του προτεινόμενου προγράμματος έγκειται στο γεγονός ότι ενώ η εκμάθηση Ολοκληρωμένων Συστημάτων ERP όπως του SAP γίνεται από άλλους φορείς εκπαίδευσης κατά τεκμήριο σε θεωρητική βάση, το προτεινόμενο πρόγραμμα θα κάνει χρήση πραγματικών εφαρμογών SAP. Στα πλαίσια αυτά θα γίνει χρήση της δικής μας αυτόνομης εγκατάστασης της εφαρμογής SAP η οποία παραμετροποιήθηκε από εξειδικευμένους συμβούλους για τον σκοπό παροχής εκπαιδεύσεων και επιμορφώσεων στο σύστημα SAP, καλύπτοντας όλο το φάσμα των επιχειρησιακών διαδικασιών.

 • Ποιοι είναι οι διδάσκοντες στο πρόγραμμα;
  Πληροφορίες για τους διδάσκοντες

 • Ποιο είναι το κόστος συμμετοχής;
  Το κόστος συμμετοχής είναι 390 ευρώ (το ποσό αυτό είναι σημαντικά χαμηλότερο των ποσών που απαιτούνται στην αγορά για εκπαιδεύσεις στο σύστημα SAP και τα οποία κυμαίνονται στα 600 - 800 ευρώ ανά ημέρα) και προεξοφλείται μία εβδομάδα πριν την έναρξη του προγράμματος.