Το πιστοποιητικό που απονέμεται


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:
«Συστήματα Επιχειρησιακών Πόρων (ERP)
και Εφαρμογές με το Σύστημα SAP»

Ο 8ος κύκλος θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο του 2017

Γίνονται δεκτές αιτήσεις εγγραφής για τον 8ο κύκλο του προγράμματος (Οκτωβρίου του 2017).
Περισσότερα για τον προγραμματισμό του 8ου κύκλου, θα ανακοινωθούν στη αρχή Οκτωβρίου του 2017.


Το πιστοποιητικό που απονέμεται (5 ECTS)
(δύο σελίδες - ελληνικό και αγγλικό)

Διαβάστε ενδεικτικά σχόλια των συμμετεχόντων
και πως αξιολόγησαν τους προηγούμενους κύκλους του σεμιναρίου

(6 σελίδες)

Η αφίσσα και το φυλάδιο του προγράμματος

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα, προϋποθέσεις εγγραφής, δίδακτρα, κ.λ.π. θα βρείτε αμέσως παρακάτω σε αυτή τη σελίδα καθώς και στις ενότητες "Πληροφοριακό υλικό" και "Συχνές ερωτήσεις"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
«Συστήματα Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) και Εφαρμογές με το Σύστημα SAP»

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΙΔΒΕ) και το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η επιμόρφωση πάνω στα Συστήματα Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) με χρήση του κορυφαίου διεθνώς λογισμικού SAP. Με την επιτυχή συμμετοχή στο Πρόγραμμα απονέμεται από το ΙΔΒΕ σχετικό Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

ΕΝΑΡΞΗ - ΛΗΞΗ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Ο 8ος κύκλος θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο του 2017. Περιλαμβάνονται 48 ώρες διδασκαλίας (8 ώρες θεωρητικά μαθήματα, 40 ώρες εργαστηριακά μαθήματα), κατανεμημένες σε 5 εβδομάδες. Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Θα βρείτε την αίτηση στην ενότητα "Αίτηση εγγραφής". Οι θέσεις είναι περιορισμένες (16) και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Γίνονται δεκτές αιτήσεις εγγραφής για τον 8ο κύκλο του προγράμματος (Οκτωβρίου του 2017) Το κόστος συμμετοχής είναι 390 ευρώ.

ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Κάθε Παρασκευή απόγευμα (5:30μμ - 8:45μμ) και Σάββατο πρωί (10πμ - 1:15μμ). Τα μαθήματα διεξάγονται στο ERP Lab του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Αλεξανδρείου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, στη Σίνδο.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
-Κατοχή πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης
-Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ
-Βασικές γνώσεις Αγγλικής γλώσσας