Χρήσιμες πληροφορίες για το τμήμα και τα μαθήματα, θα βρείτε επίσης στο σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης "Moodle". Οδηγίες για την εγγραφή σας στο Moodle, θα βρείτε εδώ