Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη στη Σίνδο Θεσσαλονίκης.

Το επιστημονικό πεδίο του Τμήματος συνδυάζει τα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και των Πληροφοριακών Συστημάτων. Σήμερα είναι το μοναδικό πανεπιστημιακό τμήμα στην Ελλάδα, το οποίο προσφέρει το συγκεκριμένο αντικείμενο σπουδών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη προνομιακή σύζευξη της Λογιστικής, της Χρηματοοικονομικής και της Διοίκησης Επιχειρήσεων με το αντικείμενο των Πληροφοριακών Συστημάτων, προσδίδοντας συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων ομοειδών τμημάτων Λογιστικής στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Το σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών, οι καταξιωμένοι διδάσκοντες και οι υποδομές του Τμήματος αποτελούν εχέγγυο για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν προοπτικές άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης και σταδιοδρομίας, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ως υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.