Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π. & Ε.ΔΙ.Π).


  • Καρακολτζίδης Γιάννης (Ε.Τ.Ε.Π.)
    Τηλ. 2310013780, johnkara2@gmail.com

  • Μπακάλη Άννα (Ε.Τ.Ε.Π.)
    Τηλ. 2310013780, abakali@admin.teithe.gr