Το πρόγραμμα σπουδών ΔΙ.ΠΑ.Ε. (ενημέρωση σε εξέλιξη)

Το νέο πρόγραμμα σπουδών (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) ισχύει από το Σεπτέμβριο του 2019

Αντιστοίχηση μαθημάτων από το πρόγραμμα ΔΙ.ΠΑ.Ε. στο πρόγραμμα Τ.Ε.Ι.

Παρουσίαση (αρχείο pdf) για τη μετάβαση από το πρόγραμμα του Τ.Ε.Ι. στο ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Παρουσίαση (αρχείο pdf) με γενικές πληροφορίες για το νέο πρόγραμμα σπουδών

Οδηγός Φοιτητών για τη Μετάβαση από το Παλιό στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών

Εργαλείο υπολογισμού (αρχείο excel) διδακτικών μονάδων, για τους φοιτητές Τ.Ε.Ι. που προτίθενται να ενταχθούν στο πρόγραμμα του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και οδηγίες χρήσεως


Το πρόγραμμα σπουδών T.E.I.

Το πρόγραμμα σπουδών (ΠΣ) αναθεωρήθηκε και εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Α.Τ.Ε.Ι.-Θ. τον Ιούλιο του 2104 και τέθηκε σε ισχύ από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 (Σεπτέμβριος-2014).