Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων

Το νέο πρόγραμμα σπουδών (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) ισχύει από το Σεπτέμβριο του 2019

Οδηγός Σπουδών

Παρουσίαση (αρχείο pdf) με γενικές πληροφορίες για το νέο πρόγραμμα σπουδών