Το πρόγραμμα σπουδών ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Το νέο πρόγραμμα σπουδών (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) ισχύει από το Σεπτέμβριο του 2019

Οδηγός Σπουδών

Αντιστοίχηση μαθημάτων από το πρόγραμμα ΔΙ.ΠΑ.Ε. στο πρόγραμμα Τ.Ε.Ι.

Παρουσίαση (αρχείο pdf) με γενικές πληροφορίες για το νέο πρόγραμμα σπουδών


Το πρόγραμμα σπουδών T.E.I.

Το πρόγραμμα σπουδών (ΠΣ) αναθεωρήθηκε και εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Α.Τ.Ε.Ι.-Θ. τον Ιούλιο του 2104 και τέθηκε σε ισχύ από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 (Σεπτέμβριος-2014).