Διοικητικό Προσωπικό


Γραμματεία Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

  • Σάγου Χρύσα (Προϊσταμένη Γραμματείας)
    Τηλ. 2310013191,
    info@accis.ihu.gr

  • Μουρατίδου Ελένη
    Τηλ. 2310013192,
    info@accis.ihu.gr