Διοικητικό Προσωπικό


Γραμματεία Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

  • Σάγου Χρύσα (Προϊσταμένη Γραμματείας)
    Τηλ. 2310013191,
    info@accis.ihu.gr

  • .....
    Τηλ. .....,
    .....