Διοικητικό Προσωπικό


Γραμματεία Τμήματος

  • Μπαλλογιάννης Γιώργος (Προϊστάμενος Γραμματείας)
    Τηλ. 2310013191,
    ballogiannis@admin.teithe.gr

  • Δημητρακάκης Νίκος
    Τηλ. 2310013192,
    nidimitraka@admin.teithe.gr