Διοικητικό Προσωπικό


Γραμματεία Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

  • Σάγου Χρύσα (Προϊσταμένη Γραμματείας)
    Τηλ. 2310013191,
    gramacc@acc.teithe.gr

  • Τακουσίδου Μαριάνθη
    Τηλ. 2310013192,
    gramacc@acc.teithe.gr