Διοικητικό Προσωπικό


Γραμματεία Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

 • Σάγου Χρύσα (Προϊσταμένη Γραμματείας)
  Τηλ. 2310013191,
  info@accis.ihu.gr

 • Δημητρακάκης Νίκος
  Τηλ. 2310013192,
  nidimitraka@admin.teithe.gr

 • Μπαλλογιάννης Γιώργος
  Τηλ. 2310013192,
  ballogiannis@admin.teithe.gr