Κινητικότητα Φοιτητών

Το Τμήμα συμμετέχει σε προγράμματα διεθνούς εκπαιδευτικής συνεργασίας, και συγκεκριμένα στο πρόγραμμα ERASMUS+. Για την ενίσχυση της κινητικότητας του διδακτικού προσωπικού ή/και των φοιτητών, έχουν συναφθεί συμφωνίες με πολλά ιδρύματα του εξωτερικού. Τα προγράμματα που απευθύνονται σε φοιτητές αφορούν απόκτηση εμπειρίας μέσω σπουδών ή πρακτικής άσκησης. Τα αντίστοιχα προγράμματα που αφορούν μέλη ΔΕΠ αφορούν κινητικότητα για διδασκαλία ή/και κινητικότητα για επιμόρφωση. Το Τμήμα εφαρμόζει το σύστημα μεταφοράς διδακτικών μονάδων (ECTS).

Για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες συμμετοχής των φοιτητών στο πρόγραμμα ERASMUS+ ή/και σε όποιο άλλο πρόγραμμα κινητικότητας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από το link https://www.ihu.gr/monades/intprogrs

Υπεύθυνος του προγράμματος για το τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων είναι ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Τιάκας Ελευθέριος (tiakas@accis.ihu.gr)