Επικοινωνία με το τμήμα
Χρήσιμες πληροφορίες για το τμήμα και τα μαθήματα, θα βρείτε επίσης στο σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης "Moodle". Οδηγίες για την εγγραφή σας στο Moodle, θα βρείτε εδώ.Ταχυδρομική διεύθυνση του τμήματος
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής:

Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης
Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Τ.Θ. 141, 57400 Σίνδος, Θεσσαλονίκη

Τηλ Γραμματείας: 2310 013192
Fax:  2310 791191

e-mail: gramacc@acc.teithe.gr