Επικοινωνία με το τμήμα
Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων
Χρήσιμες πληροφορίες για το τμήμα και τα μαθήματα, θα βρείτε επίσης στο σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης "Moodle". Οδηγίες για την εγγραφή σας στο Moodle, θα βρείτε εδώ.Ταχυδρομική διεύθυνση του τμήματος
Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων:

ΔΙΠΑΕ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΣΙΝΔΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΘ141 - ΤΚ 57400
ΣΙΝΔΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ Γραμματείας: 2310 013192
Fax:  2310 791191

e-mail:
info@accis.ihu.gr