ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες

Σας καλωσορίζω στο Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Το τμήμα μας παρέχει υψηλού επιπέδου σπουδές στα γνωστικά αντικείμενα που διακονεί και πολλές ευκαιρίες στους αποφοίτους του για απασχόληση αλλά και δυνατότητες για περαιτέρω σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου.

Τόσο το ακαδημαϊκό όσο και το τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, προσπαθούμε καθημερινά να ανταπεξέλθουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα καθήκοντά μας.

Όραμά μας είναι να είμαστε το κορυφαίο τμήμα στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση με βάση τα διεθνή πρότυπα.

Αποστολή μας είναι να βελτιωνόμαστε συνεχώς, να ασχολούμαστε σοβαρά με την έρευνα και τη διδασκαλία και να σας κατευθύνουμε στις σπουδές σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Σας διαβεβαιώ, ότι η κατάκτηση της μεθόδου μάθησης και η απόκτηση ουσιαστικών γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια των σπουδών σας, θα συνδράμουν αποφασιστικά στην επαγγελματική σας σταδιοδρομία και επιστημονική σας εξέλιξη, σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο ανταγωνιστικό και διεθνοποιημένο περιβάλλον.

Σας εύχομαι την εκπλήρωση των στόχων σας και καλή επιτυχία στις σπουδές σας.

Κωνσταντίνος Ι. Στεφάνου, MSc, PhD
Καθηγητής
Πρόεδρος Τμήματος Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων ΔΙ.ΠΑ.Ε.