Επαγγελματικά Δικαιώματα Αποφοίτων

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν με τη λήψη του πτυχίου τους να εγγραφούν ως μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και να λάβουν επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή - Φοροτεχνικού Β’ τάξης. Στη συνέχεια, έχουν τη δυνατότητα, ασκώντας επί τριετία το επάγγελμα του Λογιστή - Φοροτεχνικού Β’ τάξης, να λάβουν επαγγελματική ταυτότητα Α’ τάξης, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.