Πιο πρόσφατη αλλαγή: 2020-08-01 09:36:33, (id: 219)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας, από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλάισιο υλοποίησης της πράξης:
"Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος"Πιο πρόσφατη αλλαγή: 2020-06-08 12:27:07, (id: 216)

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2019/20Πιο πρόσφατη αλλαγή: 2020-04-26 22:24:25, (id: 165)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΟΜΠΡΕΛΑ"
Newsletter "ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020"