Εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-2020


Χρήσιμες πληροφορίες για το τμήμα και τα μαθήματα, θα βρείτε επίσης στο σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
"Moodle". Οδηγίες για την εγγραφή σας στο Moodle, θα βρείτε εδώ.


Για τον ιδρυματικό λογαριασμό στα διάφορα πληροφοριακά συστήματα που υποστηρίζουν τις σπουδές και για τα διακριτικά (όνομα χρήστη-κωδικός χρήστη) για την πρόσβαση σε αυτά, δείτε και στη σελίδα Υπηρεσίες προς φοιτητές.