Υποδομές Τμήματος

Αίθουσες Διδασκαλίας - Εργαστήρια

Το Τμήμα διαθέτει υποδομές επαρκείς για την διεξαγωγή του εκπαιδευτικού του έργου. Οι θεωρητικές διαλέξεις πραγματοποιούνται σε 8 αίθουσες διδασκαλίας και σε ένα αμφιθέατρο. Όλες οι αίθουσες διδασκαλίας είναι εξοπλισμένες με προβολικά μηχανήματα και πρόσβαση στο Διαδίκτυο ενώ μερικές διαθέτουν επιπλέον υπολογιστές. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η δυνατότητα χρήσης νέων τεχνολογιών και σύγχρονων εποπτικών μέσων διδασκαλίας. Στο Τμήμα λειτουργούν έξι εργαστήρια πληροφορικής συνολικής δυναμικότητας περίπου 140 υπολογιστών. Οι διαθέσιμοι υπολογιστές είναι επαρκείς για την εγκατάσταση σύγχρονου λογισμικού, είναι συνδεδεμένοι σε δίκτυο και έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το υλικό των εργαστηρίων περιλαμβάνει επίσης προβολικά μηχανήματα και εκτυπωτές. Ιδιαίτερη μνεία οφείλει να γίνει στο λογισμικό το οποίο είναι εγκατεστημένο στα εργαστήρια του Τμήματος. Το προσωπικό του Τμήματος έχει μεριμνήσει ώστε να εξοπλιστούν τα εργαστήρια με το πλέον εξελιγμένο λογισμικό για τη μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Η εκπαίδευση των φοιτητών και η απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων στο χειρισμό αυτών των προγραμμάτων αποτελεί βασική επιδίωξη και δομική διάσταση του Προγράμματος Σπουδών. Στο εργαστήριο Συστημάτων Επιχειρησιακών Πόρων είναι εγκατεστημένο το ERP λογισμικό SAP, το κορυφαίο πρόγραμμα μηχανοργάνωσης επιχειρήσεων παγκοσμίως. Άλλα ERP συστήματα, ελληνικά και ξένα, όπως το Microsoft Navision, το SoftΟne, το Kefalaio της ALTEC κλπ. είναι εγκατεστημένα σε άλλα εργαστήρια του Τμήματος. Επιπλέον, είναι εγκατεστημένα λογισμικά διεξαγωγής επιχειρηματικών παιγνίων (BGame) καθώς και σύνταξης επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan). Στο εργαστήριο Εξόρυξης Δεδομένων και Επιχειρηματικής Ευφυΐας βρίσκεται εξειδικευμένο λογισμικό data mining, προϊόν ξένων πανεπιστημίων όπως το λογισμικό WEKA του πανεπιστήμιου του Waikato, το Rapid Miner καθώς και πραγματικά δεδομένα εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή ασκήσεων σε πραγματικές συνθήκες.

Αμφιθέατρα

Για τις συνεδριάσεις του Τμήματος διατίθεται ένα αμφιθέατρο χωρητικότητας  63 θέσεων με έδρα για προεδρείο και υποδομή προβολών από H/Y. Επιπλέον, για διάφορες εκδηλώσεις (σεμινάρια, ημερίδες, ορκωμοσίες, κ.λπ.) το Τμήμα χρησιμοποιεί κατά περίπτωση και άλλες υποδομές του Ιδρύματος, π.χ. το κεντρικό αμφιθέατρο «Αλέξανδρος», χωρητικότητας 500 ατόμων, και τις νέες αίθουσες πολλαπλών χρήσεων «Φίλιππος» και «Ολυμπία», οι οποίες αποτελούν ένα δίκτυο  πολυχρηστικών χώρων  με εξοπλισμό  υψηλών προδιαγραφών  που διατίθεται  για  τις  ανάγκες  εκπαίδευσης  και  κάθε  είδους εκδηλώσεων  του Ιδρύματος.

Γραφεία

Κάθε καθηγητής διαθέτει το δικό του προσωπικό γραφείο στο οποίο μπορεί να συναντά τους φοιτητές, να συνεργάζεται μαζί τους, καθώς επίσης να διεξάγει το επιστημονικό και διοικητικό του έργο.

Η Γραμματεία του Τμήματος στεγάζεται σε δύο γραφεία και εξυπηρετεί επαρκώς τις ανάγκες γραμματειακής υποστήριξης του Τμήματος.