Χαιρετισμός Προέδρου

Πρόεδρος Τμήματος
Κωνσταντίνος Στεφάνου, Καθηγητής

Αντιπρόεδρος Τμήματος
Παναγιώτης Νοτόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής