Διδακτορικές Σπουδές

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος και η διαδικασία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής (Γ΄ Κύκλος Σπουδών), σύμφωνα με τον κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (ΦΕΚ Β’ 3469/20-08-2020), αποβλέπει στην παραγωγή πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου, όπως επίσης και στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της εκπαίδευσης και των εφαρμογών. Τα γνωστικά αντικείμενα εκπόνησης διδακτορικών διατριβών και οι αντίστοιχες θέσεις υποψηφίων διδακτόρων καθορίζονται με βάση τις επιστημονικές εξελίξεις, την ερευνητική στρατηγική του Τμήματος και τη διαθεσιμότητα πόρων.

Οι ερευνητικές προτεραιότητες του Τμήματος επικεντρώνονται στα επιστημονικά πεδία της Λογιστικής και των Πληροφοριακών Συστημάτων, όπου υπάρχει μάλιστα η δυνατότητα για διεπιστημονική έρευνα. Ωστόσο, τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο και τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα, πραγματοποιούν έρευνα και σε άλλα επιστημονικά πεδία, όπως: το Μάνατζμεντ, τη Χρηματοοικονομική, την Οικονομική Θεωρία, τις Ποσοτικές Μεθόδους, την Επιστήμη της Πληροφορικής, κ.ο.κ. Σκοπός του Τμήματος είναι να παράγει νέα γνώση στα παραπάνω πεδία, η οποία θα δημοσιεύεται σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους και συντελεστή απήχησης και θα παρουσιάζεται σε προβεβλημένα διεθνή συνέδρια.


ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Ε-mail
ΒΑΡΒΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ k.varvaropoulos@outlook.com
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ glykeriapapa@yahoo.gr
ΤΟΥΡΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ george.tourkakis@aig.com
ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ karad.dimitris@yahoo.gr
ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ mariapapamm@gmail.com